Szanowni Państwo,

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe SUPON Silesia zaprasza Państwa
do współpracy. Świadczymy pełny zakres usług w zakresie PPOŻ.

Nasza oferta usługowa obejmuje projektowanie, dostawę, montaż, serwis:

 

1. Instalacje gaśnicze:

 • Instalacje HFC227ea, FK-5-1-12, Inergen – gazy obojętne IG55, IG541
 •  Instalacje wodne: tryskaczowe, zraszaczowe,
 •  Instalacje pianowe
 •  Instalacje CO2
 •  Instalacje mgły wodnej
 •  Instalacje proszkowe 
 • Instalacje i sieci hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne

2. Instalacje teletechniczne:

 •  Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 •  Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO
 •  Detekcja gazów
 •  Synoptyka i automatyka

3. Pozostałe instalacje bezpieczeństwa obiektów:

 •  Systemy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 •  Instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne i zewnętrzne
 •  Systemy oddymiania i przewietrzania budynków: grawitacyjne (klapy i okna oddymiające, napowietrzające)
 •  Pompownie przeciwpożarowe
 •  Zbiorniki zapasu wody

4. Podręczny sprzęt gaśniczy

 •  Gaśnice proszkowe, CO2, pianowe, mgłowe
 •  Gaśnice przewoźne, agregaty
 •  Wytwornice piany
 •  Gaśnice samochodowe
 •  Koce gaśnicze, tłumice

5. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 •  Zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w przegrodach budowlanych
 •  Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
 •  Zabezpieczenia ogniochronne drewna i tkanin
 •  Drzwi stalowe
 •  Bramy oraz ich automatyka 
 •  Ścianki i drzwi profilowe, aluminiowe

Nasz zakres w/w usług obejmuje projektowanie, dostawę materiałów i urządzeń, montaż, pomiary, dokumentację powykonawczą, stałą konserwację i serwis.

 

Serwis ppoż

Serwis gaśnic

Instalacje ppoż

Zabezpieczenie ppoż

Serwis

Ponadto nasz zakres usług skupia się na typowych zagadnieniach serwisów przeciwpożarowych, takich jak:
1. Kwartalne, półroczne, roczne, wieloletnie przeglądy instalacji
2. pomiary elektryczne
3. Pomiary natężenia oświetlenia
4. Autoryzowany serwis podręcznego sprzętu gaśniczego:

 •  Konserwacja, przeglądy gaśnic i agregatów
 •  Remonty sprzętu ppoż
 •  Legalizacja zbiorników ciśnieniowych potwierdzona przez UDT

5. Pomiar parametrów technicznych hydrantów i nawodnionych pionów
6. Zabezpieczenia obiektów zagrożonych wybuchem gazu
7. Oznakowanie obiektów znakami ewakuacji i ppoż
8. Doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia budynków
9. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.
10. Ekspertyzy techniczne


Masz pytania? Napisz do nas