Często zadawane pytania

W tej części naszej strony internetowej będa pojawiały się najczęściej zadawane przez Państwa pytania. Zachęcamy do kontaktu i współpracy.

SUPON Silesia  wspomaga pracodawców i pracowników przedsiębiorstw oraz  instytucji w kompleksowe wyposażenie w środki ochrony osobistej i sprzęt BHP. Obejmuje ono:

 • odzież roboczą, ocieplaną i ochronną,
 • obuwie robocze, ochronne i gumowe,
 • rękawice robocze i ochronne,
 • sprzęt do pracy na wysokości i środki ochrony osobistej,
 • szafki i zawory hydrantowe,
 • węże i armaturę,
 • znaki ewakuacyjne, p.poż, bhp i tablice budowlane
 • pranie, oraz leasing odzieży.

Tak, potrzeby naszych klientów zaspokajamy świadcząc również kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Obejmują one:

 • naprawę i konserwację sprzętu gaśniczego, montaż znaków ewakuacyjnych i ppoż.,
 • badanie hydrantów wewnętrznych i ciśnieniowe węży hydrantowych,
 • projektowanie, montaż, naprawę i konserwację systemów sygnalizacji pożaru,  oddymiania i przewietrzania,
 • projektowanie, montaż i konserwację instalacji: tryskaczowych, piano-gaszenia, CO2, FM-200, hydrantowych, odgromowych,
 • pomiary elektryczne i dozymetryczne,
 • zabezpieczenia ognioochronne drewna, tkanin, wykładzin, konstrukcji stalowych i przepustów kablowych,
 • montaż przeciwpożarowej stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
 • doradztwo techniczne w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów.

Nasza oferta usługowa obejmuje projektowanie, dostawę, montaż, serwis instalacji gaśniczych:

 • Instalacje HFC227ea, FK-5-1-12, Inergen - gazy obojętne IG55, IG541
 • Instalacje wodne: tryskaczowe, zraszaczowe,
 • Instalacje pianowe
 • Instalacje CO2
 • Instalacje mgły wodnej
 • Instalacje proszkowe
 • Instalacje i sieci hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne

Nasza oferta usługowa obejmuje projektowanie, dostawę, montaż, serwis instalacji teletechnicznych w zakresie:

 • Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO
 • Detekcja gazów
 • Synoptyka i automatyka

Tak, nasza oferta usługowa obejmuje projektowanie, dostawę, montaż, serwis instalacji bezpieczeństwa obiektów:

 • Systemy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 • Instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne i zewnętrzne
 • Systemy oddymiania i przewietrzania budynków: grawitacyjne (klapy i okna oddymiające, napowietrzające)
 • Pompownie przeciwpożarowe
 • Zbiorniki zapasu wody

Chcesz zadać inne pytanie?