Czym się zajmujemy?

Wiemy jak zapewnić bezpieczeństwo w każdych warunkach pracy i na każdym stanowisku.
Znamy wymogi prawne i doskonale rozumiemy realia biznesowe. Naszą misją jest dzielenie się
tą wiedzą i doświadczeniem.
Pomagamy dobrać środki ochrony do przepisów prawnych oraz potrzeb i możliwości
przedsiębiorstwa.
Codziennie udowadniamy, że dbanie o bezpieczne i komfortowe warunki pracy to nie tylko
obowiązek prawny. To dobra inwestycja i szereg wymiernych korzyści, takich jak wzrost
efektywności zespołu.
Wykonujemy instalacje przeciwpożarowe dla każdego rodzaju budynków i pomieszczeń.
To nasza odpowiedzialność, aby skutecznie zabezpieczyć Twoją firmę przed wszelkimi
zagrożeniami pożarowymi.

Odzież robocza

sprzęt ppoż

oznakowanie

oznakowanie

instalacje hydrantowe

ekspertyzy pożarowe

Chronimy życie i zdrowie

Wysoka jakość oferowanych przez nas produktów i usług ma dla nas priorytetowe znaczenie. Dlatego wszystkie nasze produkty spełniają wymogi norm zarówno krajowych jak i europejskich.

Nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe, perfekcyjna współpraca
z Klientem, chęć ciągłego rozwoju i polepszania jakości naszych usług, sprawiły, że dzisiaj możemy zaoferować model współpracy na miarę Państwa oczekiwań.

Dbamy o relacje

Interakcje międzyludzkie towarzyszą nam każdego dnia, praktycznie w każdym miejscu, w którym się znajdujemy. W relacji między ludźmi potrzebne jest posiadanie wiedzy o tej drugiej osobie, ale także o samym sobie.

W naszych szeregach każdego dnia pracują na Państwa zadowolenie pracownicy o wysokich kwalifikacjach i wielkim zaangażowaniu.  O naszym sukcesie decyduje praca zespołowa, skuteczna komunikacja pomiędzy sobą oraz ciągle doskonalenie swojej wiedzy.

Tworzymy produkty

Potrzeby naszych klientów zaspokajamy świadcząc również kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Obejmują one:

naprawę i konserwację sprzętu gaśniczego, montaż znaków ewakuacyjnych i ppoż.,
badanie hydrantów wewnętrznych i ciśnieniowe węży hydrantowych,
projektowanie, montaż, naprawę i konserwację systemów sygnalizacji pożaru,  oddymiania i przewietrzania,
projektowanie, montaż i konserwację instalacji: tryskaczowych, piano-gaszenia, CO2, FM-200, hydrantowych, odgromowych,
pomiary elektryczne i dozymetryczne,
zabezpieczenia ognioochronne drewna, tkanin, wykładzin, konstrukcji stalowych i przepustów kablowych,
montaż przeciwpożarowej stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej,
doradztwo techniczne w zakresie przeciwpożarowego zabezpieczenia obiektów.