Potrzeby naszych klientów zaspokajamy świadcząc również kompleksowe usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nasza oferta usługowa obejmuje projektowanie, dostawę, montaż i serwis instalacji gaśniczych oraz systemów sygnalizujących i wspomagających.

Zakres

Instalacje gaśnicze:

 • Instalacje HFC227ea, FK-5-1-12, Inergen – gazy obojętne IG55, IG541
 • Instalacje wodne: tryskaczowe, zraszaczowe,
 • Instalacje pianowe
 • Instalacje CO2
 • Instalacje mgły wodnej
 • Instalacje proszkowe
 • Instalacje i sieci hydrantowe wewnętrzne i zewnętrzne
 • Systemy sygnalizacji pożaru (SSP)
 • Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze DSO
 • Detekcja gazów
 • Synoptyka i automatyka
 • Systemy oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego
 • Instalacje elektroenergetyczne wewnętrzne i zewnętrzne
 • Systemy oddymiania i przewietrzania budynków: grawitacyjne (klapy i okna oddymiające, napowietrzające)
 • Pompownie przeciwpożarowe
 • Zbiorniki zapasu wody

 

Podręczny sprzęt gaśniczy

 • Gaśnice proszkowe, CO2, pianowe, mgłowe
 • Gaśnice przewoźne, agregaty
 • Wytwornice piany
 • Gaśnice samochodowe
 • Koce gaśnicze, tłumice

 

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe:

 • Zabezpieczenia przepustów instalacyjnych w przegrodach budowlanych
 • Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych
 • Zabezpieczenia ogniochronne drewna i tkanin
 • Drzwi stalowe
 • Bramy oraz ich automatyka
 • Ścianki i drzwi profilowe, aluminiowe

SUPON Silesia wileokrotnie nagradzany i wyróżniany

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris, mauris aliquam, laoreet bibendum augue. Enim, aliquam varius diam accumsan vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris, mauris aliquam, laoreet bibendum augue. Enim, aliquam varius diam accumsan vulputate.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris, mauris aliquam, laoreet bibendum augue. Enim, aliquam varius diam accumsan vulputate.

Serwis

Nasz zakres usług skupia się na typowych zagadnieniach serwisów przeciwpożarowych, takich jak

Kwartalne, półroczne, roczne, wieloletnie przeglądy instalacji

Pomiary elektryczne

Pomiary natężenia oświetlenia

Autoryzowany serwis podręcznego sprzętu gaśniczego:

 • Konserwacja, przeglądy gaśnic i  agregatów
 • Remonty sprzętu ppoż
 • Legalizacja zbiorników ciśnieniowych potwierdzona przez UDT

Pomiar parametrów technicznych hydrantów i nawodnionych pionów

Zabezpieczenia obiektów zagrożonych wybuchem gazu

Oznakowanie obiektów znakami ewakuacji i ppoż

Doradztwo techniczne w zakresie zabezpieczenia budynków

Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Ekspertyzy techniczne

Masz pytania? Napisz do nas